- Vonnis van 15 mei 2012

15/05/2012 - 10/3120/A

Rechtspraak

Samenvatting

Samenvatting 1

De schoonmaakbedrijven, met uitzondering van deze die op een werf gelijkaardige activiteiten uitoefenen, vallen niet onder de bouwsector. De op basis van artikel 30bis van de wet van 27 juni 1969 ingestelde regeling had enkel betrekking op de ondernemingen van deze sector. Dit was eveneens de interpretatie van zowel de Nationale Arbeidsraad als de RSZ.

De onderneming die deze interpretatie in acht nam en, op het ogenblik dat zij een beroep deed op een schoonmaakbedrijf, geen inhoudingen verrichtte, werd het slachtoffer van een onoverkomelijke dwaling waardoor haar de in artikel 30bis bepaalde sanctie niet kan worden opgelegd.


Vonnis - Integrale tekst

Vrije woorden

  • SOCIALE ZEKERHEID DER WERKNEMERS

  • ALGEMENE REGELING

  • Bijdragen

  • Niet-geregistreerd aannemer

  • Schoonmaakbedrijf

  • Industriële reiniging

  • Interpretatie

  • Onoverwinnelijke dwaling

  • Uit te sluiten sanctie.