- Vonnis van 8 augustus 2013

08/08/2013 - 12/2802/A

Rechtspraak

Samenvatting

Samenvatting 1

Artikel 1 OCMW-wet houdt op zich geen voorwaarde van werkbereidheid in. Deze voorwaarde kan wel door het OCMW opgelegd worden bij individuele beslissing in het kader van zijn opdracht om de meest passende hulp te verlenen.


Vonnis - Integrale tekst

Vrije woorden

  • SOCIALE VOORZORG

  • OPENBARE CENTRA VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN