- Vonnis van 16 oktober 2013

16/10/2013 - 13/1149/A

Rechtspraak

Samenvatting

Samenvatting 1

Eventuele nalatigheden of fouten in hoofde van de echtgenote van een leefloongerechtigde, die haar gebrek aan bestaansmiddelen hebben veroorzaakt, kunnen de leefloongerechtigde zelf geen nadeel berokkenen, bv door hem slechts het leefloon als samenwonende in plaats van als alleenstaande - in de interpretatie van het Grondwettelijk Hof - toe te kennen.


Vonnis - Integrale tekst

Vrije woorden

  • LEEFLOON

  • SAMENWONENDE OF ALLEENSTAANDE

  • BESTAANSMIDDELEN

  • NALATIGHEID VAN DE SAMENWONER