- Aanbeveling van 21 december 2011

21/12/2011 - 7/2011

Rechtspraak

Samenvatting

Samenvatting 1

De Commissie beveelt de toepassing aan van de onderhavige beginselen die zowel richtlijnen als minimale voorwaarden vormen die strikt nageleefd moeten worden door ieder politiecommissariaat of elk ziekenhuis dat wenst over te gaan tot de registratie van telefonische oproepen.


Aanbeveling - Integrale tekst

Vrije woorden

  • Aanbeveling uit eigen beweging betreffende de registratie van telefonische oproepen van en naar politiecommissariaten en ziekenhuizen (CO-AR-2011-007).