- Advies van 28 september 2011

28/09/2011 - 22/2011

Rechtspraak

Samenvatting

Samenvatting 1

De Commissie brengt over het ontwerpbesluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdend uitvoering van het decreet betreffende de strijd tegen doping die aan haar voor advies werd voorgelegd, een gunstig advies uit op voorwaarde dat de tekst wordt aangepast volgens haar opmerkingen (punten 8, 17, 27, 42, 43, 45, 46 tot en met 48).


Advies - Integrale tekst

Vrije woorden

  • Ontwerpbesluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende uitvoering van het decreet betreffende de strijd tegen doping (CO-A-2011-022).