- Advies van 28 september 2011

28/09/2011 - 19/2011

Rechtspraak

Samenvatting

Samenvatting 1

Verstrekt de Commissie een gunstig advies over het voorgelegde ontwerp van Koninklijk besluit.


Advies - Integrale tekst

Vrije woorden

  • Ontwerp van Koninklijk besluit houdende identificatie- en registratiemodaliteiten bij de aankoop van edele metalen (CO-A-2011-023).