- Advies van 19 oktober 2011

19/10/2011 - 25/2011

Rechtspraak

Samenvatting

Samenvatting 1

Brengt de Commissie, onder voorbehoud van de gemaakte opmerking, een positief advies uit over het ontwerp van koninklijk besluit houdende vaststelling van de normen waaraan een functie ‘lokale donorcoördinatie' moet voldoen om te worden erkend en erkend te blijven.


Advies - Integrale tekst

Vrije woorden

  • Adviesaanvraag betreffende het ontwerp van koninklijk besluit houdende vaststelling van de normen waaraan een functie ‘lokale donorcoördinatie' moet voldoen om te worden erkend en erkend te blijven (CO-A-2011-027).