- Advies van 19 oktober 2011

19/10/2011 - 27/2011

Rechtspraak

Samenvatting

Samenvatting 1

Brengt de Commissie een positief advies uit over het ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 juli 2004 houdende vaststelling van de normen waaraan de zorgprogramma's ‘cardiale pathologie' moeten voldoen om erkend te worden.


Advies - Integrale tekst

Vrije woorden

  • Adviesaanvraag betreffende het ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 juli 2004 houdende vaststelling van de normen waaraan de zorgprogramma's ‘cardiale pathologie' moeten voldoen om erkend te worden (CO-A-2011-029).