- Advies van 30 november 2011

30/11/2011 - 29/2011

Rechtspraak

Samenvatting

Samenvatting 1

Brengt de Commissie een gunstig advies uit voor het wetsvoorstel dat aan haar voor advies werd voorgelegd op voorwaarde dat er rekening wordt gehouden met haar opmerkingen onder punten 6, 8, 9, 10 en 12.


Advies - Integrale tekst

Vrije woorden

  • Adviesaanvraag betreffende een wetsvoorstel tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op de invoering van telecommunicatiemiddelen en de elektronische handtekening in de gerechtelijke procedure (CO-A-2011-040).