- Advies van 30 november 2011

30/11/2011 - 31/2011

Rechtspraak

Samenvatting

Samenvatting 1

De Commissie brengt

- een gunstig advies uit over de tekst van het voorliggend wetsvoorstel op voorwaarde dat rekening wordt gehouden met haar opmerkingen onder de punten 8, 9, 26 à 28, 33 en

- een ongunstig advies uit over hoofdstuk 8 tot oprichting van een "Dienst Informatiebeheer" gelet op de opmerkingen geformuleerd onder de punten 8 en 9 en over hoofdstuk 8.


Advies - Integrale tekst

Vrije woorden

  • Adviesaanvraag over een wetsvoorstel houdende diverse bepalingen inzake werklastvermindering en informatiseringsvooruitgang binnen justitie (DOC 53 1804/001) (CO-A-2011-039).