- Aanbeveling van 18 januari 2012

18/01/2012 - 1/2012

Rechtspraak

Samenvatting

Samenvatting 1

De Commissie is van oordeel dat deze principes de te volgen richtlijnen zijn voor de naleving van iedere uitwisseling van persoonsgegevens in de strijd tegen de sociale fraude en bij een eventuele oprichting van gegevensbanken die persoonsgegevens samenbrengen.


Aanbeveling - Integrale tekst

Vrije woorden

  • Aanbeveling betreffende de mogelijkheid van een inventaris van relevante gegevensbanken en een verbeterde informatie-uitwisseling in het kader van de sociale fraudebestrijding (CO-AR-2011-013).