- Aanbeveling van 8 februari 2012

08/02/2012 - 2/2012

Rechtspraak

Samenvatting

Samenvatting 1

Beveelt de Commissie

aan dat aan elk van de bovenvermelde principes een normerend karakter wordt gegeven door de vastlegging ervan in een wet, mits rekening wordt gehouden met de hierboven vermelde opmerkingen.


Aanbeveling - Integrale tekst

Vrije woorden

  • Aanbeveling betreffende de na te leven basisprincipes bij gegevensverwerkingen en -uitwisselingen waarbij de FOD Financiën is betrokken (CO-AR-2012-001).