- Advies van 12 september 2012

12/09/2012 - 26/2012

Rechtspraak

Samenvatting

Samenvatting 1

Verstrekt de Commissie een gunstig advies over de tekst van het voorgelegde wetsontwerp op voorwaarde dat rekening wordt gehouden met de opmerkingen die geformuleerd werden in de punten 7, 10, 20 en 23 tot 27.


Advies - Integrale tekst

Vrije woorden

  • Adviesaanvraag betreffende het voorontwerp van wet tot wijziging van de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd op 16 maart 1968, van de wet van 29 juni 1964 betreffende de opschorting, het uitstel en de probatie, van de wet van 21 juni 1985 betreffende de technische eisen waaraan elk voertuig voor vervoer te land, de onderdelen ervan evenals het veiligheidstoebehoren moeten voldoen, en van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorvoertuigen (CO-A-2012-037).