- Advies van 18 januari 2012

18/01/2012 - 1/2012

Rechtspraak

Samenvatting

Samenvatting 1

De Commissie beveelt aan dat in de lijsten van de verzoekschriften, zowel in papieren vorm als in de elektronische versie, uitsluitend de initialen zouden vermeld worden van de personen die een verzoekschrift hebben ingediend.


Advies - Integrale tekst

Vrije woorden

  • Openbaarheid van de lijst van de verzoekschriften van de Kamer van volksvertegenwoordigers (CO-A-2011-035).