- Advies van 18 januari 2012

18/01/2012 - 3/2012

Rechtspraak

Samenvatting

Samenvatting 1

Brengt de Commissie een gunstig advies uit over het voorontwerp van ordonnantie betreffende de promotie van de gezondheid bij de sportbeoefening, het dopingverbod en de preventie ervan, mits rekening wordt gehouden met haar opmerkingen (cf. in het bijzonder randnummers 8, 11-12, 14-17, 19, 20-22 en 24).


Advies - Integrale tekst

Vrije woorden

  • Voorontwerp van ordonnantie betreffende de promotie van de gezondheid bij de sportbeoefening, het dopingverbod en de preventie ervan (CO-A-2011-043).