- Advies van 8 februari 2012

08/02/2012 - 6/2012

Rechtspraak

Samenvatting

Samenvatting 1

• De Commissie verstrekt een gunstig advies over het principe om de verbruiksgegevens van water en elektriciteit te gebruiken in de strijd tegen de fraude;

• De Commissie kan slechts een gunstig advies verstrekken over een wetsontwerp waarin dit principe wordt ingeschreven indien rekening wordt gehouden met de opmerkingen die zij formuleerde in de punten 8, 9, 13 tot 18, 24, 27 en 29 tot 34.


Advies - Integrale tekst

Vrije woorden

  • Voorontwerp van programmawet inzake fraudebestrijding en meer in het bijzonder de controle op het misbruik van fictieve adressen door sociaal verzekerden (CO-A-2012-006).