- Advies van 21 maart 2012

21/03/2012 - 10/2012

Rechtspraak

Samenvatting

Samenvatting 1

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer brengt een gunstig advies uit over het wetsontwerp, onder voorbehoud van de naleving van de opmerkingen vermeld in dit advies en het besluit.


Advies - Integrale tekst

Vrije woorden

  • Wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake elektronische communicatie (CO-A-2012-009).