- Advies van 11 april 2012

11/04/2012 - 13/2012

Rechtspraak

Samenvatting

Samenvatting 1

Brengt de Commissie een gunstig advies uit over het wetsvoorstel dat voor advies werd voorgelegd op voorwaarde dat rekening wordt gehouden met de opmerking onder punt 10.


Advies - Integrale tekst

Vrije woorden

  • Ontwerp van koninklijk besluit houdende de organisatie van de informatieveiligheid bij het eHealth-platform en houdende vaststelling van de opdrachten en de bevoegdheden van de geneesheer onder wiens toezicht en verantwoordelijkheid de verwerking van persoonsgegevens betreffende de gezondheid door het eHealth-platform gebeurt. (CO-A-2012-008).