- Advies van 2 mei 2012

02/05/2012 - 15/2012

Rechtspraak

Samenvatting

Samenvatting 1

Verstrekt de Commissie een gunstig advies over het voorgelegde voorontwerp van koninklijk besluit op voorwaarde dat, naast haar aanbeveling betreffende de opdracht die moet verleend worden aan het Toezichtscomité "Phenix", rekening wordt gehouden met de opmerkingen geformuleerd in de punten 12 en 13, 16 tot 24, 27 en 28, 32 tot 34, 36 en 39 tot 45.


Advies - Integrale tekst

Vrije woorden

  • Ontwerp van koninklijk besluit tot uitvoering van de wet van 7 november 2011 houdende wijziging van het Wetboek van strafvordering en van de wet van 22 maart 1999 betreffende de identificatieprocedure via DNA-onderzoek in strafzaken (CO-A-2012-014).