- Advies van 2 mei 2012

02/05/2012 - 16/2012

Rechtspraak

Samenvatting

Samenvatting 1

De Commissie brengt een gunstig advies uit over het voorgelegde project van gegevensverwerking op voorwaarde dat het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest aan de Commissie een verantwoording bezorgt van het begrip "persoon van vreemde origine" (zie punten 25 tot 27), alsook een kopie van de brief en het enquêteformulier (zie punt 32), en op voorwaarde dat rekening wordt gehouden met de punten 24, 29, 31, 34, 37 en 39.


Advies - Integrale tekst

Vrije woorden

  • Advies over een project om persoonsgegevens in te zamelen uit het personeelsbestand van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in het kader van het beleid inzake Gelijke kansen en Diversiteit (CO-A-2012-016).