- Advies van 10 mei 2012

10/05/2012 - 17/2012

Rechtspraak

Samenvatting

Samenvatting 1

Brengt de Commissie een gunstig advies uit over het voorontwerp van wet dat voor advies werd voorgelegd op voorwaarde dat rekening wordt gehouden met de opmerkingen onder de punten 7-11.


Advies - Integrale tekst

Vrije woorden

  • Adviesaanvraag inzake het voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 21 maart 2007 tot regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera's met het oog op het versterken van de veiligheid in het openbaar vervoer en de nucleaire sites (CO-A-2012-018).