- Advies van 4 juli 2012

04/07/2012 - 20/2012

Rechtspraak

Samenvatting

Samenvatting 1

De Commissie brengt over het voorontwerp van besluit van de Vlaamse Regering houdende uitvoering van het decreet van 25 mei 2012 betreffende de preventie en bestrijding van doping in de sport, dat haar ter advies werd voorgelegd, een gunstig advies uit op voorwaarde dat de tekst wordt aangepast volgens haar opmerkingen (zie randnummers 9, 10, 13, 14, 17, 18, 19, 26, 30, 31, 32, 34 en 35).


Advies - Integrale tekst

Vrije woorden

  • Voorontwerp van besluit van de Vlaamse Regering houdende uitvoering van het decreet van 25 mei 2012 betreffende de preventie en bestrijding van doping in de sport (CO-A-2012-025).