- Advies van 4 juli 2012

04/07/2012 - 21/2012

Rechtspraak

Samenvatting

Samenvatting 1

De Commissie brengt een gunstig advies uit over het voorontwerp van decreet dat voor advies werd voorgelegd op voorwaarde dat rekening wordt gehouden met de opmerkingen onder de punten 13, 14, 17 en 19.


Advies - Integrale tekst

Vrije woorden

  • Advies m.b.t. het voorontwerp van decreet betreffende de organisatie van de hulp- en dienstverlening aan gedetineerden (CO-A-2012-026).