- Advies van 4 juli 2012

04/07/2012 - 22/2012

Rechtspraak

Samenvatting

Samenvatting 1

Verstrekt de Commissie een gunstig advies over het voorgelegde ontwerp van wet op voorwaarde dat rekening wordt gehouden met de geformuleerde opmerkingen, voornamelijk:

- met name in de punten 8, 9, 12, 14 betreffende de inhoud van het ontwerp en de delegatie aan de Koning,

- in de punten 15 betreffende de kennisgeving aan de pandgever en 17 teneinde het gebruik van de gegevens te beperken en een gebruik voor prospectiedoeleinden te vermijden,

- in punt 19 betreffende de kosten en het gratis gebruik van het register,

- in punt 22 betreffende de identificatiegegevens die zullen worden gebruikt,  in de punten 23 en 24, wat betreft de onduidelijke formulering van het ontwerp,

- in de punten 25 tot 28 betreffende de toegang tot het register en de nog te bepalen modaliteiten.


Advies - Integrale tekst

Vrije woorden

  • Adviesaanvraag over het ontwerp van wet tot modernisering van het recht betreffende de zakelijke zekerheden op roerende goederen (CO-A-2012-021)