- Advies van 25 juli 2012

25/07/2012 - 23/2012

Rechtspraak

Samenvatting

Samenvatting 1

De Commissie

1° Brengt over het ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 mei 2007 tot uitvoering van artikel 278 van de programmawet (I) van 24 december 2002 een gunstig advies uit op voorwaarde dat de tekst wordt aangepast volgens haar opmerking. (randnummer 9);

2° Beveelt, in het licht van haar aanbeveling nr. 03/2007 van 19 december 20077, aan dat de Technische commissie van de EPS zich beperkt tot het verlenen van punctuele extracties uit de EPS aan het IMA.


Advies - Integrale tekst

Vrije woorden

  • Advies betreffende het ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 mei 2007 tot uitvoering van artikel 278 van de programmawet (I) van 24 december 2002 (CO-A-2012-028).