- Advies van 12 september 2012

12/09/2012 - 28/2011

Rechtspraak

Samenvatting

Samenvatting 1

Brengt de Commissie een gunstig advies uit over de artikelen 2; 24, 2° en 4°; 72 en 110 van het voorontwerp van wet houdende diverse bepalingen inzake gezondheid en dit op voorwaarde dat voormelde aandachtspunten bijkomend worden geïntegreerd.


Advies - Integrale tekst

Vrije woorden

  • Advies betreffende de artikelen 2; 24, 2° en 4°; 72 en 110 van het voorontwerp van wet houdende diverse bepalingen inzake gezondheid (CO-A-2012-036).