- Advies van 12 september 2012

12/09/2012 - 30/2012

Rechtspraak

Samenvatting

Samenvatting 1

Gelet op de opmerking hierboven, brengt de Commissie een negatief advies uit over voorliggend voorontwerp van ITS-kaderbesluit.


Advies - Integrale tekst

Vrije woorden

  • Adviesaanvraag betreffende het voorontwerp van Koninklijk Besluit tot uitvoering van de wet tot creatie van het kader voor het invoeren van intelligente vervoerssystemen ("ITSkaderbesluit") (CO-A-2012-022).