- Advies van 17 oktober 2012

17/10/2012 - 32/2012

Rechtspraak

Samenvatting

Samenvatting 1

Brengt de Commissie een gunstig advies uit over het amendement, mits rekening wordt gehouden met inzonderheid randnrs. 15 t.e.m. 19 (gebrek aan specifieke motiveringsverplichting) en in ondergeschikte orde randnrs. 14 en 25 die betrekking hebben op de uitvoeringsbesluiten die een noodzakelijk sluitstuk zijn voor de werking van de wettelijke bepalingen, alsook de legistieke opmerking in randnr. 28.


Advies - Integrale tekst

Vrije woorden

  • Advies omtrent het amendement bij het wetsontwerp houdende fiscale en financiële bepalingen (CO-A-2012-041).