- Aanbeveling van 21 januari 2013

21/01/2013 - 1/2013

Rechtspraak

Samenvatting

Samenvatting 1

Beveelt de Commissie

aan dat elke verantwoordelijke voor de verwerking de bovenstaande aanbevelingen nauwgezet naleeft en toepast volgens de regels van de kunst, zodat hij een veiligheidsbeleid hanteert waardoor hij beantwoordt aan de norm van de goede huisvader.


Aanbeveling - Integrale tekst

Vrije woorden

  • Aanbeveling uit eigen beweging betreffende de na te leven veiligheidsmaatregelen ter voorkoming van gegevenslekken (CO-AR-2013-001).