- Advies van 30 januari 2013

30/01/2013 - 2/2013

Rechtspraak

Samenvatting

Samenvatting 1

Is de Commissie van mening dat:

Gelet op de opmerkingen die geformuleerd werden in onderhavig advies verstrekt de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer een gunstig advies over de huidige inhoud van het ontwerp KB, mits strikte eerbiediging van de opmerkingen die geformuleerd werden in de punten 5-6, 8, 11-12, 14-19 van dit advies.


Advies - Integrale tekst

Vrije woorden

  • Ontwerp van Koninklijk besluit tot uitvoering van de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd op 16 maart 1968, wat betreft de speekselanalyse en de bloedproef bij het sturen onder invloed van bepaalde psychotrope stoffen en de erkenning van de laboratoria (CO-A-2013-001).