- Advies van 30 januari 2013

30/01/2013 - 3/2013

Rechtspraak

Samenvatting

Samenvatting 1

Verstrekt de Commissie een gunstig advies over het voorontwerp van besluit van de Waalse Regering mits rekening wordt gehouden met de opmerkingen die werden geformuleerd in de punten 7, 8, 11, 14, 16, 17, 20 en 21.


Advies - Integrale tekst

Vrije woorden

  • Adviesaanvraag betreffende het voorontwerp van besluit van de Waalse regering tot wijziging van onder meer het besluit van de Waalse Gewestexecutieve van 9 april 1992 betreffende de gevaarlijke afvalstoffen en het Besluit van de Waalse regering van 13 november 2003 betreffende de registratie van ophalers en vervoerders van andere dan gevaarlijke afvalstoffen (CO-A-2012-048)