- Advies van 30 januari 2013

30/01/2013 - 5/2013

Rechtspraak

Samenvatting

Samenvatting 1

Brengt de Commissie een gunstig advies uit over de tekst van het voorliggend wetsontwerp en over de drie koninklijke uitvoeringsbesluiten, op voorwaarde dat voornamelijk rekening wordt gehouden:

Voor wat het wetsontwerp betreft; de opmerkingen onder punten 9, 10, 12, 16, 18, 21, 27;

Voor wat het ontwerp van Koninklijk besluit I) betreft, de opmerkingen onder punt 31;

Voor wat het ontwerp van Koninklijk besluit II) betreft, de opmerkingen onder punten 36 en 37;

Voor wat het ontwerp van Koninklijk besluit III) betreft, de opmerkingen onder punten 38.


Advies - Integrale tekst

Vrije woorden

  • Adviesaanvraag van de Federale Overheidsdienst Economie (Beheersdienst Kruispuntbank van Ondernemingen) houdende sommige bepalingen van het voorontwerp van wet houdende het Wetboek van economische recht met het oog op een aanpassing van de wet van 16 januari 2003 tot oprichting van een Kruispuntbank van Ondernemingen (hierna KBO) alsmede drie ontwerpen van koninklijke uitvoeringsbesluiten (CO-A-2012-046).