- Advies van 28 maart 2013

28/03/2013 - 9/2013

Rechtspraak

Samenvatting

Samenvatting 1

Verstrekt de Commissie een gunstig advies over het voorgelegde voorontwerp van koninklijk besluit op voorwaarde dat rekening wordt gehouden met de geformuleerde opmerkingen, hoofdzakelijk in de punten 8, 10 tot 12, 15, 19, 22 en 23.


Advies - Integrale tekst

Vrije woorden

  • Adviesaanvraag betreffende het ontwerp van koninklijk besluit tot regeling van sommige verzekeringsovereenkomsten tot waarborg van de terugbetaling van het kapitaal van een hypothecair krediet (CO-A-2013-006).