- Advies van 26 juni 2013

26/06/2013 - 22/2013

Rechtspraak

Samenvatting

Samenvatting 1

De Commissie brengt een gunstig advies uit over de huidige inhoud van het voorontwerp van wet op voorwaarde dat rekening wordt gehouden met de opmerkingen onder punten 8, 10-18 van het voorliggende advies.


Advies - Integrale tekst

Vrije woorden

  • Adviesaanvraag betreffende het voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (CO-A-2013-026).