- Advies van 26 juni 2013

26/06/2013 - 24/2013

Rechtspraak

Samenvatting

Samenvatting 1

De Commissie

 vestigt de aandacht op het vereiste, noodzakelijke onderzoek naar een eventueel bevoegdheidsprobleem verbonden aan sommige bepalingen van het voorontwerp en aan de vermelde motivering en doelstellingen;

 stelt de onnauwkeurigheid vast van de regels en procedures die de statistische onderzoeken op vrijwillige basis omkaderen;

 stelt het overmatige karakter vast van de verplichte statistische onderzoeken;

 stelt het gebrek aan duidelijkheid vast inzake beveiliging van de verwerkingen;

 brengt derhalve een ongunstig advies uit over het voorontwerp.


Advies - Integrale tekst

Vrije woorden

  • Voorontwerp van ordonnantie betreffende de gewestelijke statistiek (CO-A-2013-020).