- Advies van 17 juli 2013

17/07/2013 - 34/2013

Rechtspraak

Samenvatting

Samenvatting 1

Brengt de Commissie een gunstig advies uit over het voorontwerp van wet op voorwaarde dat er rekening wordt gehouden met haar opmerkingen in dit advies onder de punten 15, 20, 21, 24, 28, 33, 35, 37, 38, 40, 45, 46, 49, 52, 53, 56, 58, 59, 62, 66 en 67.


Advies - Integrale tekst

Vrije woorden

  • Adviesaanvraag over het voorontwerp van wet houdende diverse bepalingen met betrekking tot medische hulpmiddelen