- Advies van 17 juli 2013

17/07/2013 - 26/2013

Rechtspraak

Samenvatting

Samenvatting 1

Brengt de Commissie een gunstig advies uit over het ontwerp van koninklijk besluit tot uitvoering van de wet houdende bepalingen inzake de sociale identiteitskaart en de ISI+-kaart, mits rekening wordt gehouden met haar opmerkingen (cf. randnummers 11, 12 en 14-15).


Advies - Integrale tekst

Vrije woorden

  • Ontwerp van koninklijk besluit tot uitvoering van de wet houdende bepalingen inzake de sociale identiteitskaart en de ISI+-kaart (CO-A-2013-032).