- Advies van 17 juli 2013

17/07/2013 - 30/2013

Rechtspraak

Samenvatting

Samenvatting 1

Gelet op de opmerkingen hierboven, brengt de Commissie een ongunstig advies uit over voorliggend wetsontwerp.


Advies - Integrale tekst

Vrije woorden

  • Adviesaanvraag betreffende het wetsontwerp tot aanvulling van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, met het oog op de uitbreiding van de controlebevoegdheid van de Cel Financiële Informatieverwerking wat betreft het extremisme (CO-A-2013-027).