- Advies van 17 juli 2013

17/07/2013 - 33/2013

Rechtspraak

Samenvatting

Samenvatting 1

 Brengt de Commissie een ongunstig advies uit wegens niet-gebruikmaking van gegevens opgenomen in de authentieke bron;

 Zou de Commissie overigens slechts een gunstig advies kunnen uitbrengen indien rekening wordt gehouden met de opmerkingen die werden geformuleerd in de punten 12, 13 tot 17, 20, 23, 25, 27 en 28.


Advies - Integrale tekst

Vrije woorden

  • Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 december 1987 houdende uitvoering van de artikels 13 tot en met 17 van de wet op de ziekenhuizen zoals gecoördineerd door het koninklijk besluit van 7 augustus 1987 (CO-A-2013-024).