- Advies van 4 september 2013

04/09/2013 - 36/2013

Rechtspraak

Samenvatting

Samenvatting 1

Brengt de Commissie een gunstig advies uit met betrekking tot het voorontwerp van besluit van de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest op voorwaarde dat rekening wordt gehouden met de opmerkingen die geformuleerd werden in de punten 7, 10, 11, 17 tot 21, 29, 31 en 33 tot 35.


Advies - Integrale tekst

Vrije woorden

  • Voorontwerp van besluit van de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest houdende uitvoering van de ordonnantie van 28 oktober 2010 betreffende de ruimtelijke informatie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (CO-A-2013-044).