- Advies van 4 september 2013

04/09/2013 - 37/2013

Rechtspraak

Samenvatting

Samenvatting 1

Ontwerp van besluit van de regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 maart 1961 tot bepaling van de voorwaarden inzake de sociaalmedische tuberculosebestrijding, tot toekenning van subsidies ten bate van de

bestrijding en tot vaststelling van de regelen waarnaar zij dienen toegekend (CO-A-2013-042).


Advies - Integrale tekst

Vrije woorden

  • Ontwerp van besluit van de regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 maart 1961 tot bepaling van de voorwaarden inzake de sociaalmedische tuberculosebestrijding, tot toekenning van subsidies ten bate van de bestrijding en tot vaststelling van de regelen waarnaar zij dienen toegekend (CO-A-2013-042) De