- Advies van 2 oktober 2013

02/10/2013 - 41/2013

Rechtspraak

Samenvatting

Samenvatting 1

Brengt de Commissie een gunstig advies uit over het voorgelegd ontwerp van koninklijk besluit inzake het gewijzigde, zoals omschreven in de artikelen 4, 5, 7 en 15.


Advies - Integrale tekst

Vrije woorden

  • Adviesaanvraag over het ontwerp van Koninklijk besluit tot regeling van sommige verzekeringsovereenkomsten tot waarborg van de terugbetaling van het kapitaal van een hypothecair krediet (CO-A-2013-051).