- Advies van 2 oktober 2013

02/10/2013 - 47/2013

Rechtspraak

Samenvatting

Samenvatting 1

Gelet op de opmerkingen in voorliggend advies, brengt de Commissie:

- een gunstig advies uit aangaande de regels met betrekking tot het politioneel informatiebeheer, vermeld onder Titels II en IV van het voorontwerp, op voorwaarde dat rekening wordt gehouden met haar opmerkingen onder de punten 19, 35, 39, 45, 48, 52, 58, 61, 62, 64, 71, 74-75, 77-78, 80, 89, 93, 95, 98-99 en 101;

- een ongunstig advies uit met betrekking tot Titel III van het voorontwerp aangaande het nieuw statuut van het Controleorgaan als "Sectoraal comité sui generis", die afhangt van de Commissie.


Advies - Integrale tekst

Vrije woorden

  • Voorontwerp van wet betreffende het politioneel informatiebeheer (CO-A-2013-040).