- Arrest van 20 februari 2013

20/02/2013 - 7/2013

Rechtspraak

Samenvatting

Samenvatting 1

Advies aangaande het voorontwerp van Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 21 van de wet van 30 november 1998 houdende regeling van de inlichtingen- en veiligheidsdienst (CO-A-2012-044).


Arrest - Integrale tekst

Vrije woorden

  • Advies aangaande het voorontwerp van Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 21 van de wet van 30 november 1998 houdende regeling van de inlichtingen- en veiligheidsdienst (CO-A-2012-044).