- Beslissing van 2 oktober 2013

02/10/2013 - 46/2013

Rechtspraak

Samenvatting

Samenvatting 1

Brengt de Commissie een gunstig advies uit over het ontwerpbesluit op voorwaarde dat rekening wordt gehouden met de opmerkingen onder de punten 29, 33, 36, 48-50, 52-55.


Beslissing - Integrale tekst

Vrije woorden

  • Adviesaanvraag over het voorontwerp van decreet tot oprichting van gegevensbanken van authentieke bronnen die betrekking hebben op de tewerkstelling in de non-profitsector in Wallonië, het zogenaamde "Cadastre de l'emploi non-marchand en Wallonie" of afgekort "CENM" (CO-A-2013- 045).