- Advies van 15 januari 2014

15/01/2014 - 2/2014

Rechtspraak

Samenvatting

Samenvatting 1

Brengt de Commissie een gunstig advies uit over het voorontwerp van besluit van de Waalse regering mits rekening wordt gehouden met de opmerkingen die werden geformuleerd in de punten 6, 12, 14 en 19 tot 22.


Advies - Integrale tekst

Vrije woorden

  • Voorontwerp van Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van sommige bepalingen van het Waals Wetboek betreffende de integratie van vreemdelingen of van personen van buitenlandse herkomst (CO-A-2013-067).