- Advies van 15 januari 2014

15/01/2014 - 3/2014

Rechtspraak

Samenvatting

Samenvatting 1

Brengt de Commissie een gunstig advies uit over het voorontwerp van wet, gelet op de punten 15 tot 17, 22 tot 24, 29 tot 42, 46 en 48 tot 49.

De Commissie blijft ter beschikking voor eventueel later overleg en/of herziening van de bepalingen van het voorontwerp van wet dat voor advies werd voorgelegd.

De Commissie behoudt zich het recht om - mocht zij dat nodig achten - dit dossier op een later tijdstip te evalueren. Zij wenst dat iedere latere wijziging, evaluatie of nationale uitvoeringsbepaling voor advies wordt voorgelegd.


Advies - Integrale tekst

Vrije woorden

  • Voorontwerp van wet houdende verankering van het principe van de unieke gegevensinzameling in de werking van de diensten en instanties die behoren tot of taken uitvoeren voor de federale overheid en tot vereenvoudiging en gelijkschakeling van elektronische en papieren formulieren (CO-A-2013-068).