- Advies van 29 januari 2014

29/01/2014 - 4/2014

Rechtspraak

Samenvatting

Samenvatting 1

Brengt de Commissie over het voorontwerp van wet een gunstig advies uit op voorwaarde dat rekening wordt gehouden met de opmerkingen onder de punten 8, 18 en 21.


Advies - Integrale tekst

Vrije woorden

  • Voorontwerp van wet houdende verankering van het principe van de unieke gegevensinzameling in de werking van de diensten en instanties die behoren tot of taken uitvoeren voor de federale overheid en tot vereenvoudiging en gelijkschakeling van elektronische en papieren formulieren (CO-A-2014-009).