- Advies van 5 februari 2014

05/02/2014 - 5/2014

Rechtspraak

Samenvatting

Samenvatting 1

De Commissie, adviseert gunstig en vestigt de aandacht op de vereiste vermeld in randnummer 14.


Advies - Integrale tekst

Vrije woorden

  • Advies m.b.t. het koninklijk besluit houdende regeling van de aanbieding van akten van bepaalde instrumenterende ambtenaren tot de registratieformaliteit en tot de hypothecaire openbaarmaking (CO-A-2014-005).