- Advies van 5 februari 2014

05/02/2014 - 6/2014

Rechtspraak

Samenvatting

Samenvatting 1

* brengt de Commissie een gunstig advies uit over het ontwerp van Koninklijk Besluit betreffende het eRegister van Wegvervoersondernemingen, mits naleving van de voormelde vragen tot verduidelijking vermeld in de randnummers 10, 12, 14, 18 en 19.

* verzoekt zij de aanvrager om aandacht te hebben voor de overige opmerkingen die zij in randnummers 29 tot en met 37 maakte, die de betrokkenen moeten beschermen tegen de gevolgen van bepaald hergebruik door derden van openbaar gemaakte informatie die de belangen van de betrokkenen kunnen schaden.


Advies - Integrale tekst

Vrije woorden

  • Ontwerp van Koninklijk Besluit betreffende het eRegister van Wegvervoersondernemingen (CO-A-2014-004).